menu

duurzaamheid

Naast onze prachtige orchideeën willen we ook op andere manieren een positieve invloed hebben op onze omgeving. Ons hoofddoel is hierbij om te transformeren naar een duurzamere manier van kweken, waarbij we geen gebruik maken van fossiele brandstoffen.

 

  1. Aardwarmte
    Om onze kassen te verwarmen maken we gebruik van geothermie, we halen warmte uit de diepe grondlagen van de aarde. Diep onder de grond bevindt zich warm water in poreuze zand- en gesteentelagen. We winnen deze duurzame warmte, ook wel aardwarmte genoemd, uit het hete water in deze lagen en gebruiken dit om onze kassen te verwarmen. Op dit moment is zo’n 50% van onze warmte afkomstig uit een duurzame bron.

 

  1. Footprint
    Het belangrijkste doel is om de hoeveelheid CO2 die Opti-flor uitstoot te verkleinen. We zijn erin geslaagd om ons aardgasverbruik met maar liefst 60% te verlagen sinds 2013, terwijl ons bedrijf is blijven groeien.

 

  1. MPS ECAS

Als Opti-flor werken we er elke dag hard aan om verder te verduurzamen. We pakken nieuwe kansen en mogelijkheden aan om te ontwikkelen en de positieve impact op onze omgeving te vergroten. Het MPS-ECAS label bestaat uit de volgende deelcertificaten: MPS-ABCMPS-GAP and MPS-Socially Qualified en MPS-Quality

Daarnaast is Opti-flor MPS-ProductProof gecertificeerd; een systematiek waarbij met behulp van registratie van gewasbescherming binnen 24 uur en onafhankelijke monsternames kan worden aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn gebruikt in onze Phalaenopsis teelt.